Mag niet meer

Ik sprak iemand die een discussieavond van de gemeente ging leiden in Amsterdam Zuidoost.
    ‘In de Bijlmer, dus,’ zei ik.
    Hij schudde zijn hoofd. ‘Je mag geen Bijlmer meer zeggen.’
    Terwijl ik daar over nadacht, zei hij: ‘Zwartjes mag ook niet meer.’

KortMichel van EetenComment