Dagvaarding (2)

Eerder: zie hier. Een week voor de rechtszitting had mijn vrouw eindelijk een Franse advocaat gevonden die beweerde Engels te spreken. Ik mailde hem de relevante stukken en enkele vragen. Ik wilde vooral weten wat de eis was van de Officier van Justitie. Franse dagvaardingen blijken geen strafeis te vermelden. De advocaat stuurde een rekening voor 980 euro en zei dat de strafeis pas tijdens de zitting bekend zou worden. Ik vroeg hem wat een realistische eis zou zijn. Hij mailde terug dat de officier meestal de maximumstraffen eiste. In mijn geval: drie jaar cel. Een vriend van me vermaakte zich met grappen over Senegalese criminelen die in mij een lekker hapje zouden zien. De e-mails van de advocaat waren sporadisch en erg kort. Uiteindelijk vroeg ik hem mij te bellen. De volgende ochtend, een dag voor de rechtszitting zou plaatsvinden, ging de telefoon. Ik stond met Vera aan de hand bij de kinderboerderij. Toen ik de telefoon opnam zei een Franse mevrouw zonder verdere inleiding dat meester Huppeldepup met mij wilde spreken. Daarna klonk een klik. ?Hello?? zei ik. ?Hello?? zei iemand anders. ?Yes?? ?Yes. Dies ies Master Huppeldepup. You have questions?? Terwijl Vera me richting de cavia?s trok wist ik Master Huppeldepup duidelijk te maken dat ik graag een realistische inschatting wilde van het te verwachten oordeel. Master Huppeldepup zei dat hij het begreep. ?Realistiek iez sieks mons priezon.? ?Six months prison?? zei ik verschrikt. ?Yes.? ?Really?? ?No, no, is not riel priezon.? ?Excuse me?? ?Yes?? ?What do you mean, it?s not real prison?? ?Ah, is priezon sursie, you understand?? ?No. Oh wait, do you mean it?s a suspended sentence?? ?Yes, it?s sursie.? Het bleek dus om een voorwaardelijke straf te gaan. Maar ik had niet de indruk dat hij mijn dossier bestudeerd had. Ik vroeg hem waardoor de hoogte van de straf bepaald zou worden. ?O, many zings. If you are bad person, for example. Are you bad person?? ?Am I a bad person?? ?Yes?? ?Euh. I?m not sure what...? ?You have job?? ?Yes.? ?Okay. Ies goed. Send me letter about your income.? Aan het einde van het gesprek liet ik me ontvallen dat nerveus was. Ik vroeg of hij me meteen na afloop van de zitting wilde bellen. Dat vond Master Huppeldepup een ongewoon verzoek. ?I guess I can do zet,? zei hij. ?Thank you,? zei ik. ?I?m anxious to know the outcome.? ?No, don?t need to be anxious. Just send me papers that you are not a bad person.? De volgende middag wachtte ik nerveus op een telefoontje. De zitting zou om twee uur zijn. Er werd niet gebeld die middag, behalve door mijn vrouw en twee vrienden die allemaal vroegen of er al gebeld was. De volgende dag mailde ik Master Huppeldepup. De dag daarna kreeg ik antwoord bestaande uit een zin: ?The session has been reported to 12 November.? Uitgesteld. Ik haalde mijn schouders op. Op de een of andere manier raakte het me niet meer. Alsof ik een quotum bezorgdheid had dat nu is verbruikt. Mijn vrouw maakt grappen dat ik stiekem fantaseer over schrijven vanuit een gevangeniscel. De vriend die grappen maakt over Senegalese criminelen vindt nu dat hij die grappen niet meer mag maken. Om ze vervolgens alsnog te maken. Wordt vervolgd.